Hurá, prošli jsme auditem!!!

 

NPK Husita se jako sociální služba snaží neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a reflektovat své postupy tak, aby odpovídaly nejen stále se vyvíjejícím standardům kvality, ale především měnícím se potřebám klientů. Svět se digitalizuje, mění se pohled na rodinu a komunitu stejně jako na vzdělání, tomu všemu přizpůsobujeme pracovní postupy i metodiku a to bylo také předmětem auditu, který nás navštívil na začátku října.

 

Auditorky Martina Zimmerannová a Věra Růžičková z České asociace streetwork s námi strávily dva celé dny. Cílem rozvojového auditu bylo poskytnout nám zpětnou vazbu na naši práci a metodické podklady, kterými se řídíme a zároveň přinést cenný pohled zvenku, který ale nepostrádá odborný vhled do problematiky práce s mládeží. Celý dvoudenní maraton probíhál v příjemném a podpůrném duchu a až na několik opodstatněných připomínek a doporučení jsme si odnesli pozitivní odezvy a auditem jsme prošli. Jsme hrdí na celý tým, který se aktivně zapojoval do hovoru s auditorkami a nenechal se rozptýlit ani při jejich přítomnosti u přímé práce. Jsme rádi, že můžeme poskytovat kvalitní a profesionální službu.

 

Realizovaný audit je součástí projektu Společně a odborně v Praze, který realizuje Česká asociace streetwork za finančního přispění EU.