Díky projektu České asociace streetwork jsme získali novou zaměstnankyni, vystudovanou psycholožku Irynu, interkulturní pracovnici, která na rozdíl od nás, disponuje jazykovou vybaveností a díky tomu můžeme nyní oslovovat klienty ukrajinského původu a navazovat s nimi spolupráci. Ukrajinské děti a mládež se v mnoha případech dostaly mimo vzdělávací systém, často jsou bezradní a demotivovaní. Snažíme se najít způsob, jak je aktivizovat a socializovat i mimo školní prostředí. To může zmírnit negativní dopady nedobrovolných změn, které musely tyto děti podstoupit od začátku ruské invaze na Ukrajinu.