Tým NPK Husita se zapojil do projektu České asociace streetwork- case management. Jedná se o trochu jinou formu práce, než je tomu v nízkoprahovém zařízení. Škola vytipuje žáka, u kterého cítí, že by mu prospěla podpora v jakékoliv oblasti jeho života. Nabídne rodičům spolupráci se sociální službou a pokud souhlasí jak rodič, tak student, spolupráce může začít. S dítětem se pak pravidelně schází sociální pracovník, zjišťuje jeho potřeby a snaží se mu nabízet možnosti řešení. Pokud je k pozitivní změně třeba přizvat rodiče či školu, je to žádoucí. Po celou dobu má tým k dispozici zkušeného mentora přiděleného Českou asociací streetwork. Jedná se o spolupráci dítěte, rodiny, sociální služby, školy a dalších institucí. Tímto je zajištěna nejvyšší možná míra úspěšnosti naplnění jednotlivých potřeb dítěte.